INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 

  • Odwiedziny pacjentów przebywających w ZP-O możliwe są w dniach:

środa w godz. od 10:00 do 12:00,
czwartek w godz. od 15:00 do 17:00,
niedziela w godz. od 10:00 do 12:00.

  • Pozostałe dni tygodnia tj. poniedziałek, wtorek i piątek są dniami odwiedzin planowanych, po uprzednim ustaleniu daty i godziny wizyty pod numerem telefonu: 15/844-86-15 lub 15/844-86-20.

 

Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania poniższych zaleceń:

– odwiedziny ogranicza się do 1 osoby pełnoletniej u 1 pacjenta,
– osoba odwiedzająca nie może wykazywać objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka),
– stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki zakrywającej usta i nos, a także ochraniaczy na obuwie).

WEJŚCIE DO ZAKŁADU OD STRONY PARKU PRZEZ KĄCIK PETENTA