Oferta świadczeń

Oferta świadczeń

Zapewniamy następujący zakres świadczeń:

 1.  usługi zdrowotne:
   • pielęgnacyjne,
   • rehabilitacyjne – aktywizacja, rehabilitacja psychiczna i ruchowa, terapia metodami fizycznymi w podstawowym zakresie,
   • lecznicze (leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów, konsultacje specjalistyczne),
   • diagnostyczne (w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych), niezbędne do monitorowania stanu zdrowia chorego lub interwencji w przypadku zaostrzenia objawów choroby,
   • dietetyczne,
   • w zakresie terapii zajęciowej,
   • w zakresie promocji zdrowia,
 2.  edukację zdrowotną
 3.  wsparcie psychologiczne
 4.  usługi socjalno-opiekuńcze polegające na:
   • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
   • aktywizacji,
   • pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 5.  w związku z potrzebami bytowymi:
   • zakwaterowanie,
   • wyżywienie,
   • utrzymanie czystości,
 6.  usługi wspomagające:
   • zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi,
   • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych.
 

Dla kogo?

Odbiorcami świadczeń są przede wszystkim osoby wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki, oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowej, w tym szczególnie:

 1. osoby ze schorzeniami neurologicznymi:
   • z chorobami naczyń mózgu,
   • po przebytym udarze mózgu,
   • z zespołami otępiennymi w tym z Chorobą Alzheimera,
   • ze stwardnieniem rozsianym,
   • z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
 2. z przewlekle postępującymi chorobami mięśni i stawów,
 3. po skomplikowanych złamaniach, urazach,
 4. z trudno gojącymi się ranami, odleżynami,
 5. ze schorzeniami geriatrycznymi.