Zasady odwiedzin

Zasady odwiedzin

Ogólne zasady dla osób odwiedzających pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SPZOZ w Stalowej Woli 

 1. Odwiedziny pacjentów są zalecane:

                   w godzinach od 1000 do 1200

                                        i od 1500 do 1700

 1. W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać w innych godzinach niż określone w pkt 1 w uzgodnieniu z lekarzem, przełożoną pielęgniarek bądź pielęgniarką dyżurującą.
 2. Pacjentów mogą odwiedzać:
 • osoby powyżej 15-go roku życia,
 • osoby poniżej 15-go roku życia w towarzystwie osoby dorosłej,
 • dzieci poniżej 7-go roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą lekarza, pielęgniarki przełożonej bądź pielęgniarki dyżurującej.

Osoby odwiedzające, którym towarzyszą dzieci, ponoszą pełną odpowiedzialność w zakresie zagrożenia epidemiologicznego oraz psychologicznego.

 1. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:
 • dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami, zwłaszcza wirusowymi dróg oddechowych,
 • w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod wpływem działania środków psychoaktywnych.
 1. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych, a także miejsca wydzielone do odwiedzin, tzn. sala pobytu dziennego, kaplica oraz poza budynkiem park o ile stan pacjenta na to pozwala.
 2. Pacjenta mogą w tym samym czasie odwiedzać dwie osoby.
 3. W salach chorych obowiązuje cisza nocna w godzinach od 1900 do 800. Osoby odwiedzające w tych godzinach powinny opuścić teren Zakładu. Odstępstwa w tym zakresie możliwe są jedynie za zgodą lekarza, przełożonej pielęgniarek bądź pielęgniarki dyżurującej.
 4. Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana:
 • zapoznać się z ogólnymi zasadami dla odwiedzających,
 • dokładnie oczyścić obuwie, w razie konieczności stosować ochraniacze na obuwie,
 • przestrzegać zasad epidemiologicznych obowiązujących w Zakładzie,
 • stosować środki ochrony osobistej, dezynfekcja rąk,
 • zachowywać się w sposób kulturalny, który nie będzie przykry i uciążliwy dla innych,
 • podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom pracowników ZP-O,
 • ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych,
 • opuścić salę chorych na czas: badania, zmiany opatrunku, pielucho-majtek, wykonanie toalety oraz innych czynności pielęgnacyjnych, itp.,
 • szanować mienie będące własnością ZP-O,
 • stosować się do przepisów bhp i ppoż.,
 • poświęcić czas choremu i zadbać o jego bezpieczeństwo,
 • bezwzględnie poinformować personel medyczny o ewentualnym opuszczeniu Oddziału, tj. wyjścia do parku lub innego miejsca w obrębie Zakładu.
 1. Ze względu na ochronę zdrowia pacjentów przebywających w izolatkach obowiązuje szczególny reżim sanitarny:
 • dezynfekcja rąk przed wejściem na salę i po wyjściu z sali w obrębie Oddziału,
 • obowiązkowy fartuch ochronny i maska chirurgiczna na twarz, które po wyjściu z sali należy wrzucić do kosza z odpadami medycznymi.
 1. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:
 • przebywania na terenie ZP-O w przypadku infekcji (katar, kaszel, gorączka), biegunki lub innych problemów zdrowotnych, które mogą spowodować zagrożenie epidemiologiczne,
 • dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
 • podawania pacjentom leków, suplementów diety i innych,
 • nakazuje się zgłaszanie i uzgadnianie z lekarzem, przełożoną pielęgniarek bądź pielęgniarką dyżurującą, rodzaju dostarczanej przez odwiedzających żywności,
 • przynoszenia produktów żywnościowych łatwo psujących się,
 • przynoszenia przedmiotów, których posiadanie jest w ZP-O zabronione, jak np. bielizna pościelowa, grzałki i grzejniki elektryczne, kwiaty, przedmioty ostre (nóż, widelec), itp.,
 • przeszkadzania w wykonywaniu czynności zawodowych pracownikom Oddziału i zakłócania spokoju innych pacjentów,
 • siadania oraz wieszania odzieży na łóżkach chorego,
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • obsługiwania sprzętu medycznego,
 • wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
 • palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
 • chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się podopieczny,
 • fotografowania i filmowania pacjentów i pracowników ZP-O,
 • prowadzenia na terenie ZP-O handlu obnośnego,
 • podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą pracowników ZP-O.
 1. Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  lub osoba przez niego upoważniona, kierując się dobrem pacjentów, może w wyjątkowych przypadkach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.
  Powyższy przepis ma zastosowanie w następujących przypadkach:
 • z innych przyczyn wymaga izolacji,
 • gdy pacjent jest chory na chorobę zakaźną stanowiącą zagrożenie epidemiczne lub w przypadku konieczności zapewnienia tzw. „izolacji ochronnej” pacjentów z indywidualnymi przypadkami pierwotnych lub wtórnych zaburzeń odporności,
 • w przypadku występowania w środowisku poza  ZP-O  zwiększonej ilości zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać ryzyko dla pacjentów (zagrożenie epidemiczne),
 • w przypadku prowadzenia remontów pomieszczeń ZP-O, które ograniczają możliwość zapewnienia warunków odwiedzin (ograniczone możliwości organizacyjne).
 1. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów w sytuacjach określonych w pkt 11 ust. c i d zostaje wydana przez Dyrektora ZP-O w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie, zasady oraz termin trwania ograniczeń.
 2. Decyzje ograniczające czas i zakres odwiedzin w sytuacjach określonych w pkt 11 ust. a i b wydaje lekarz.
 3. Z treścią powyższych decyzji zostaną zapoznani niezwłocznie: pracownicy Zakładu oraz pacjenci i osoby ich odwiedzające.

 Osoby odwiedzające pacjentów, które w drastyczny sposób łamią powyższe obowiązki mogą zostać pozbawione prawa do odwiedzin.

Ogólne zasady dla osób odwiedzających pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SPZOZ w Stalowej Woli (pdf, 562 KB)