Home

Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ
w Stalowej Woli

niedziela, 26 maja 2024; 20:47

Sekretariat

tel. (15) 844 86 18
e-mail: sekretariat.zpo@interia.pl

Izba Przyjęć

informacje o przyjęciu:
tel. (15) 844 86 15
e-mail: izba.zpo@interia.pl

Przełożona Pielęgniarek

tel. (15) 844 86 20
e-mail: przelozona.zpo@interia.pl

Dokumenty do pobrania

Sekretariat

tel. (15) 844 86 18
e-mail: sekretariat@zpo.stalowowolski.pl

Izba Przyjęć

tel. (15) 844 86 15
e-mail:
izba@zpo.stalowowolski.pl

Przełożona Pielęgniarek

tel. (15) 844 86 20
e-mail: przelozona@zpo.stalowowolski.pl

Aktualności

Aktualności

ZPO Stalowa Wola

Podstawowym zadaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

jest zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej osobom z ograniczoną zdolnością do samoopieki.
Zakład zapewnia pacjentom:

odpowiednie
warunki socjalno-bytowe

opiekę pielęgniarską
i konsultacje lekarskie

rehabilitację
i fizjoterapię

kontynuację leczenia farmakologicznego

badania
diagnostyczne

transport
sanitarny

zaopatrzenie w leki,
wyroby medyczne

potrzeby socjalne,
kulturalne i religijne