Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli w imieniu pacjentów oraz własnym zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie rzeczowe bądź finansowe dla naszej placówki.