Prośba o wsparcie

Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli w imieniu pacjentów oraz własnym zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie rzeczowe bądź finansowe dla naszej placówki.

Charytatywny koncert kolęd i pastorałek

Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Dzierdziówka gmina Zaleszany, w dniu 8 stycznia 2023r. w tutejszym Domu Ludowym, odbył się „Charytatywny koncert kolęd i pastorałek”. Wystąpiła Orkiestra Dęta z Radomyśla nad Sanem pod przewodnictwem kapelmistrza Krzysztofa Kapały oraz laureaci konkursów wokalnych z terenu gminy Zaleszany, Gorzyce i Radomyśl nad Sanem. Podczas koncertu udało się zebrać kwotę 3040,42 zł., która zostanie przeznaczona na zakup wózków inwalidzkich dla naszych podopiecznych. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich obecnych…

Informacja dla odwiedzających

INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH   Odwiedziny pacjentów przebywających w ZP-O możliwe są w dniach: środa w godz. od 10:00 do 12:00, czwartek w godz. od 15:00 do 17:00, niedziela w godz. od 10:00 do 12:00. Pozostałe dni tygodnia tj. poniedziałek, wtorek i piątek są dniami odwiedzin planowanych, po uprzednim ustaleniu daty i godziny wizyty pod numerem telefonu: 15/844-86-15 lub 15/844-86-20.   Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania poniższych zaleceń: – odwiedziny ogranicza się do 1 osoby pełnoletniej…

Aktualizacja rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych w okresie epidemii COVID-19

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizację rekomendacji dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie epidemii COVID-19. Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających: na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w związku…

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące praw pacjenta, udostępnione przez Rzecznika Praw Pacjenta Права пацієнта ПАЦІЄНТ МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: які відповідають вимогам сучасних медичних наукових знань і надаються відповідно до цього, які надаються за прозорою, об’єктивною процедурою на основі медичних критеріїв, що визначають порядок доступу до цих послуг, які надаються негайно при загрозі здоров’ю чи життю людини, які вимагають отримання заключення іншого лікаря або ж скликання консиліуму.   КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ: медичні працівники зобов’язані зберігати…

Godziny pracy administracji

Informujemy, że od 01 września 2021 r., zmieniają się godziny pracy działu administracji Zakładu. Od tego dnia w poniedziałki pracujemy w godzinach 8.00 – 15.35, w pozostałe robocze dni tygodnia w godzinach 7.00 – 14.35. 

Zasady przyjęcia do ZP-O

Na naszej stronie internetowej (O Nas -> Zasady ubiegania się o przyjęcie) zaktualizowane zostały zasady oraz wymagania jakie muszą spełnić osoby ubiegające się o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz do składania dokumentów.