Aktualizacja rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych w okresie epidemii COVID-19

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizację rekomendacji dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie epidemii COVID-19. Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających: na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie…

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące praw pacjenta, udostępnione przez Rzecznika Praw Pacjenta Права пацієнта ПАЦІЄНТ МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: які відповідають вимогам сучасних медичних наукових знань і надаються відповідно до цього, які надаються за прозорою, об’єктивною процедурою на основі медичних критеріїв, що визначають порядок доступу до цих послуг, які надаються негайно при загрозі здоров’ю чи життю людини, які вимагають отримання заключення іншого лікаря або ж скликання консиліуму.   КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ: медичні працівники зобов’язані зберігати…

Godziny pracy administracji

Informujemy, że od 01 września 2021 r., zmieniają się godziny pracy działu administracji Zakładu. Od tego dnia w poniedziałki pracujemy w godzinach 8.00 – 15.35, w pozostałe robocze dni tygodnia w godzinach 7.00 – 14.35. 

Zasady przyjęcia do ZP-O

Na naszej stronie internetowej (O Nas -> Zasady ubiegania się o przyjęcie) zaktualizowane zostały zasady oraz wymagania jakie muszą spełnić osoby ubiegające się o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz do składania dokumentów. 

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowiai Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZOL/ZPO) w czasie epidemii COVID-19, w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień Warszawa 07.07.2021 r. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień, w tym zaszczepieniem przeciwko COVID-19 większości pacjentów i personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZOL/ZPO), zasadne jest stopniowe wznowienie możliwości odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych placówkach. Na potrzeby niniejszych rekomendacji przyjmuje się, że: Przez…

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli wziął udział w drugiej edycji programu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt nr: POWR.05.02.00-00-0001/20). Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Środki finansowe z projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe…

Oferta pracy na stanowisko lekarza

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli, poszukuje do współpracy lekarzy/lekarza specjalisty w dziedzinie: – chorób wewnętrznych, – medycyny rodzinnej, – medycyny ogólnej, – chirurgii ogólnej, – geriatrii lub gerontologii. Oferujemy: – zatrudnienie w ramach umowy o pracę, – wynagrodzenie zgodne z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, – możliwość rozwoju osobistego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Administracyjno-Technicznym pod nr tel.: 15 844 86 18.

Kontakt z pacjentami przebywającymi w Zakładzie

Zapraszamy rodziny oraz bliskich pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli do kontaktu z nimi poprzez aplikację Skype. Nazwa użytkownika SKYPE: SPZOZ.STW@gmail.com Rozmowa będzie możliwa po uprzednim kontakcie z przełożoną pielęgniarek lub pielęgniarką z oddziału pod numerem telefonu 15 844 86 20 lub 15 844 86 19. Rozmowy będą przeprowadzane w godzinach od 1100  do 1200 oraz od 1500 do 1600.

Informacja o całkowitym zakazie wstępu

ZGODNIE Z DECYZJĄ PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DYREKTOR ZP-O WPROWADZA ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN OBIEKTU OSOBOM KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA  DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA OBIEKTU W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W CELU ZAŁATWIENIA SPRAW NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ TYLKO DROGĄ TELEFONICZNĄ   ► W sprawie informacji o pobytach pacjentów oraz wydawania i przyjmowania dokumentów kierujących do ZP-O – Izba Przyjęć nr tel. 15 844 86 15   ► W sprawach  finansowych – Księgowość: nr tel. 15…