ZGODNIE Z DECYZJĄ PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DYREKTOR ZP-O WPROWADZA ZAKAZ WSTĘPU
NA TEREN OBIEKTU OSOBOM KTÓRYCH OBECNOŚĆ
NIE JEST KONIECZNA  DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA OBIEKTU

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W CELU ZAŁATWIENIA SPRAW NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ TYLKO DROGĄ TELEFONICZNĄ

 

W sprawie informacji o pobytach pacjentów oraz wydawania i przyjmowania dokumentów kierujących do ZP-O

– Izba Przyjęć nr tel. 15 844 86 15

 

► W sprawach  finansowych

– Księgowość: nr tel. 15 844 86 17

 

► przekazanie bielizny osobistej dla pacjentów, informacje o pacjencie wg uprawnień

Dyżurka Pielęgniarek: nr tel. 15 844 86 19

 

► informacje na temat stanu zdrowia pacjenta

Lekarz: nr tel. 15 844 85 18

 

► Pozostałe informacje

– Przełożona Pielęgniarek: nr tel. 15 844 86 20

– Sekretariat: nr tel. 15 844 86 18 

 

W załączeniu pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Stalowa Wola ZOL