Zapraszamy rodziny oraz bliskich pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli do kontaktu z nimi poprzez aplikację Skype.

Nazwa użytkownika SKYPE: SPZOZ.STW@gmail.com

Rozmowa będzie możliwa po uprzednim kontakcie z przełożoną pielęgniarek lub pielęgniarką z oddziału pod numerem telefonu 15 844 86 20 lub 15 844 86 19.

Rozmowy będą przeprowadzane w godzinach od 1100  do 1200 oraz od 1500 do 1600.