Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowiai Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZOL/ZPO) w czasie epidemii COVID-19, w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień Warszawa 07.07.2021 r. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień, w tym zaszczepieniem przeciwko COVID-19 większości pacjentów i personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZOL/ZPO), zasadne jest stopniowe wznowienie możliwości odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych placówkach. Na potrzeby niniejszych rekomendacji przyjmuje się, że: Przez…