Informacja o wolnym stanowisku pracy

Informacja o wolnym stanowisku pracy

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
SPZOZ w STALOWEJ WOLI

poszukuje kandydatów na stanowisko:
1. Lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej lub chirurgii ogólnej lub geriatrii lub gerontologii.

Od kandydatów oczekujemy potwierdzonych kwalifikacji w zawodzie.
Oferty z dopiskiem „Lekarz”, zawierające list motywacyjny, CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych dla celów rekrutacji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781), prosimy kierować na adres:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ,
ul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola 6.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-15) 844-86-18, 844-86-20.
Obowiązkowo proszę uzupełnić: Klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy dostępną na stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy