Informacja o wolnym stanowisku pracy
Informacja o wolnym stanowisku pracy

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY SPZOZ w STALOWEJ WOLI poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. Lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej lub chirurgii ogólnej lub geriatrii lub gerontologii. Od kandydatów oczekujemy potwierdzonych kwalifikacji w zawodzie. Oferty z dopiskiem „Lekarz”, zawierające list motywacyjny, CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych dla celów rekrutacji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781), prosimy kierować…