Kontakt z pacjentami przebywającymi w Zakładzie
Kontakt z pacjentami przebywającymi w Zakładzie

Zapraszamy rodziny oraz bliskich pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli do kontaktu z nimi poprzez aplikację Skype. Nazwa użytkownika SKYPE: SPZOZ.STW@gmail.com Rozmowa będzie możliwa po uprzednim kontakcie z przełożoną pielęgniarek lub pielęgniarką z oddziału pod numerem telefonu 15 844 86 20 lub 15 844 86 19. Rozmowy będą przeprowadzane w godzinach od 1100  do 1200 oraz od 1500 do 1600.

Informacja o całkowitym zakazie wstępu
Informacja o całkowitym zakazie wstępu

ZGODNIE Z DECYZJĄ PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DYREKTOR ZP-O WPROWADZA ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN OBIEKTU OSOBOM KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA  DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA OBIEKTU W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W CELU ZAŁATWIENIA SPRAW NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ TYLKO DROGĄ TELEFONICZNĄ   ► W sprawie informacji o pobytach pacjentów oraz wydawania i przyjmowania dokumentów kierujących do ZP-O – Izba Przyjęć nr tel. 15 844 86 15   ► W sprawach  finansowych – Księgowość: nr tel. 15…